ఆధునిక మహిళ – 15 – విశ్వ మహిళ మనస్తత్వం మరియు వ్యక్తిత్వం

171

ఓమౌజయః స్వయంభూః ఆదిపరబ్రహ్మ జైమహావిభోశ్రీః వారు మహిళలను శక్తివంతులను, జ్ఞానవంతులను, చైతన్యవంతులను చేయుటకై ఓమౌజయాః విశ్వమహిళా సేవాసమితిని
స్థాపించడం జరిగినది. నేటి ఆధునిక మహిళకు ఆది సనాతనమైనటువంటి హైందవ ఋషీధర్మ
సంస్కృతిని బోధించి వారిని కుటుంబ విజేతలుగా, సామాజిక విజేతలుగా, ప్రపంచ విజేతలుగా తీర్చిదిద్ది, వారిని జీవన్ముక్తులను చేయడమే ఈ ఓమౌజయః విశ్వమహిళా సేవాసమితి యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం.

ఆధునిక మహిళ-15 “విశ్వ మహిళ మనస్తత్వం మరియు వ్యక్తిత్వం” అను ఈ పుస్తకము ద్వారా స్వయంభూః ఆదిపరబ్రహ్మ జైమహావిభోశ్రీః వారి ఓమౌజయాః విశ్వమహిళా సేవాసమితి సత్సంగమును ఇవ్వడము జరిగినది.

ఈ యొక్క పుస్తకంలో జైమహావిభోశ్రీః వారు జీవితంలో 7 అడుగులైన నామకరణం,
పుట్టెంట్రుకలు కత్తిరించడం, అన్నప్రాసన, విద్యాభ్యాసం, బట్టలు కట్టడం, భాష నేర్పడం,
ప్రవర్తన నేర్పడం గురించి చాలా అద్భుతంగా వివరించారు.

ఇంకా స్త్రీ కి ఉండే 7 పాత్రలైన కూతురు, భార్య, తల్లి, అత్త, అమ్మమ్మ, సమాజ
సభ్యురాలు, దేశంలో పౌరురాలు ఈ పాత్రల గురించి, ఆ పాత్రలను ఎలా గెలవాలో జైమహావిభోశ్రీః వారు అత్యద్భుతంగా వివరించారు.

ప్రతి మహిళ ఈ పుస్తకమును చదివి, చదివించి, ఈ యొక్క ప్రకృతి సూక్ష్మ జీవన రహస్యాలను ఆచరించి ఆదర్శమహిళగా వెలుగొందాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాము. తాను తరించి, తన తోటివారిని తరింపజేయాల్సిందిగా మనవి! మరియు మీరు వెలిగి పదిమంది జీవితాలలో వెలుగును పంచి, ఇటు మీ జీవితాలను అటు వారి జీవితాలను ధన్యము చేయగలరని అభిలాషిస్తున్నాము.

Category:

Additional information

Weight 0.138 kg
Dimensions 21.59 × 2 × 13.97 cm